ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎร"

{{col-begin}}
{{col-2}}
; คณะราษฎร
* [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 7
* [[พระยาพหลพลพยุหเสนา]] (พจน์ พหลโยธิน) แกนนำฝ่ายทหาร นายกรัฐมนตรีคนที่ 2
* [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล]] รัชกาลที่ 8
* [[ปรีดี พนมยงค์]] (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) แกนนำฝ่ายพลเรือน
* [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] รัชกาลที่ 9
* [[หลวงพิบูลสงคราม]] (แปลก พิบูลสงคราม) แกนนำฝ่ายทหารหนุ่ม นายกรัฐมนตรีคนที่ 3
* [[กรมพระนครสวรรค์วรพินิต|สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต]] (กรมพระนครสวรรค์วรพินิต)
* [[พระยาศรีสิทธิสงคราม]] (ดิ่น ท่าราบ)
* [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา]]
* [[หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์]] (ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์)
* [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช]]
* [[หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ]]
* [[ปรีดี พนมยงค์]] (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
* [[ประยูร ภมรมนตรี]]
* [[พระยาพหลพลพยุหเสนา]] (พจน์ พหลโยธิน)
* [[พระยาทรงสุรเดช]] (เทพ พันธุมเสน)
* [[พระประศาสน์พิทยายุทธ]] (วัน ชูถิ่น)
{{col-2}}
; ฝ่ายเจ้า
* [[พระยาฤทธิอัคเนย์]] (สละ เอมะศิริ)
* [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 7
* [[หลวงพิบูลสงคราม]] (แปลก พิบูลสงคราม)
* [[กรมพระนครสวรรค์วรพินิต|สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต]] (กรมพระนครสวรรค์วรพินิต) ผู้รักษาพระนครขณะเกิดการปฏิวัติ
* [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] (ก้อน หุตะสิงห์)
* [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช]] ผู้นำกบฏบวรเดช
* [[พระยาศรีสิทธิสงคราม]] (ดิ่น ท่าราบ)
* [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] (ก้อน หุตะสิงห์) นายกรัฐมนตรีคนที่ 1
* [[หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์]] (ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์)
* [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล]] รัชกาลที่ 8
* [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]]
* [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] รัชกาลที่ 9
* [[ทวี บุณยเกตุ]]
* [[ควง อภัยวงศ์]] (หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
{{col-end}}