ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันชาติ (ประเทศไทย)"

เพิ่มขึ้น 371 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
+เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
(ย้อนการแก้ไขที่ 8524830 สร้างโดย 202.139.192.32 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(+เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง)
 
|relatedto =
}}
'''[[วันชาติ]]ใน[[ประเทศไทย]]''' เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิมกำหนดเป็นวันที่ [[24 มิถุนายน]] อันเป็นวันที่[[คณะราษฎร]]ก่อ[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|การปฏิวัติสยาม]]ใน พ.ศ. 2475 โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2481<ref name="ratchakitcha2481">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/1322.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันชาติ]; [[ราชกิจจานุเบกษา]] เล่ม 55 ตอน 0ง [[1 สิงหาคม]] 2481 หน้า 1322</ref> และเริ่มงานฉลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482<ref name="baan">[http://www.baanmaha.com/community/thread36012.html ย้อนรอยอดีต 7 (24 มิถุนายน เคยเป็นวันชาติไทย)]</ref> ต่อมาใน พ.ศ. 2503 จึงเปลี่ยนไปเป็นรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ประกาศยกเลิกวันคล้ายชาติ 24 มิถุนายน และให้ถือเอาวันพระราชสมภพของ[[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]]เป็นวันชาติแทน โดยให้เหตุผลว่า "เพื่อให้เป็นไปตามอย่างขนบประเพณีของประเทศ[[ราชาธิปไตย]]อื่น ๆ ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"<ref name="ratchakitcha2503">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/D/043/1452.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ถือวันพระราชสมภพ เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย]; ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 77 ตอน 43 [[24 พฤษภาคม]] 2503 หน้า 1452</ref> ปัจจุบันตรงกับวันที่ [[5 ธันวาคม]] ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ[[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
 
== ประวัติ ==
14,381

การแก้ไข