ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา"

(อัพเดทข้อมูล)
2. รางวัล Best of the Best Award 2010 จาก Council of Shopping Centers : ICSC
 
3.รางวัล Public Relations and Event Marketing Award ประเภท consumer Event and Campaign Event จากงานเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จากเวที [[Adman Awards]]
 
* '''พ.ศ. 2552'''
111

การแก้ไข