ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยูลีอาน บรันท์"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
 
|birth_place = [[เบรเมิน]] [[เยอรมนี]]
|height = {{height|m=1.85}}
|position = [[กองกลาง#ปีก|ปีก]]
|position = [[กองกลาง#ตัวรุก|ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััักองกลาง]]
|currentclub = [[โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์]]
|clubnumber = 19
52,399

การแก้ไข