ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยูลีอาน บรันท์"

เพิ่มขึ้น 204 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ตัวรุก
(ย้อนการแก้ไขที่ 8801609 สร้างโดย 2403:6200:8831:7A68:88D4:47C0:F4D9:C5F6 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ตัวรุก)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|birth_place = [[เบรเมิน]] [[เยอรมนี]]
|height = {{height|m=1.85}}
|position = [[กองกลาง#ตัวรุก|ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััตัวรุก]]
|position = [[กองกลาง#ปีก|ปีก]]
|currentclub = [[โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์]]
|clubnumber = 19
ผู้ใช้นิรนาม