ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อผลงานของบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|7
| style="text-align:left;" | "[[77_ดินแดนแสนวิเศษ|77 ดินแดนแสนวิเศษ]]"
| rowspan="3" |TBA
|
| align="center"|{{hidden||77 no Suteki na Machi e (77 ดินแดนแสนวิเศษ) <br>
It's Life (Ost. BNK48 Documentary : REAL ME) <br> It's Me (Ost. BNK48 Documentary : REAL ME) <br> สายซับ (Ost. ONE YEAR 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ) <br> มปร. (Ost. ONE YEAR 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ)}}
| 8
| style="text-align:left;" | "[[ไฮเทนชัน (เพลง)#ฉบับบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต|ไฮเทนชัน]]"
|
| align="center"|{{hidden||High Tension (ไฮเทนชัน)<br>โดดดิด่ง (Ost.[[ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้]])<br> จากใจผู้สาวคนนี้ (Ost.[[ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้]])}}
| 1,110,000
|9
|TBA
|
|TBA
|TBA
ผู้ใช้นิรนาม