ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมท่าอากาศยาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ปรับปรุงบางส่วน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|กองบัญชาการ = 71 [[ซอยงามดูพลี]] [[ถนนพระรามที่ 4]] [[แขวงทุ่งมหาเมฆ]] [[เขตสาทร]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10120
|งบประมาณ= 2,189.8493 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559] เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558</ref>
|บุคลากร = จอมพลอากาศ อนุชล กลยนี ประธานกรรมการผู้บริหาร
|หัวหน้า1_ชื่อ = ทวี เกศิสำอาง
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
ผู้ใช้นิรนาม