ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย"

ผู้สืบทอด
(ย้อนการแก้ไขที่ 8732664 สร้างโดย 171.98.68.211 (พูดคุย) ย้อนก่อกวน)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ผู้สืบทอด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| longd= |longm= |longs= |longEW=
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร = จอมพลอากาศ อนุชล กลยนี
| งบประมาณ = 1,708,251,500 บาท
<small>([[พ.ศ. 2558]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/069/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558] เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557</ref>
ผู้ใช้นิรนาม