ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไฟล์:Webportal16200038539.png"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
http://www.excise.go.th/EXCISE_WEBLINK/index.htm
จอมพลอนุชล กลยนี รัฐมนแห่งราชอาณาจักรไทย
ผู้ใช้นิรนาม