ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านสราญแลนด์"

เพิ่มขึ้น 9 ไบต์ ,  7 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| align = "center"| '''ศึกรักข้ามรั้ว'''
| align = "center"| [[เสกสรรค์ สิงอุไร]]
| align = "center"|'''[[ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์]]''' <br>'''[[วรนุช ภิรมย์ภักดี]]''' <br>'''[[เด๋อ ดอกสะเดา]]'''<br>'''[[ปิยะมาศ โมนยะกุล]]'''<br>'''[[ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล]]'''<br>'''[[ฝันดี จรรยาธนากร]]'''<br>'''[[ฝันเด่น จรรยาธนากร]]'''<br>'''[[เดอะช็อค|นัด เดอะช็อค]]'''<br>'''[[ณภัทร ชุ่มจิตตรี|ณภัทร ชุ่มจิต]]'''<br>'''[[อิสระ ไชยศิริ]]'''
'''[[ปิยะมาศ โมนยะกุล]]''' '''[[ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล|ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดช]]''' '''[[ฝันดี จรรยาธนากร]]'''
 
'''[[ฝันเด่น จรรยาธนากร]]''' '''[[เดอะช็อค|นัด เดอะช็อค]]''' '''[[ณภัทร ชุ่มจิตตรี|ณภัทร ชุ่มจิต]]''' '''[[อิสระ ไชยศิริ]]'''
|-
| colspan = "5" style="text-align:left"|
 
[[ณัฐพันธุ์ ศิริธนากิจ|ศิริธนากิจ]]
| align = "center"| '''[[อาณัตพล ศิริชุมแสง]]''' <br>'''[[เศรษฐพงศ์ เพียงพอ]]'''<br>'''[[จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล]]'''<br>'''[[รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ]]'''<br>'''[[ยิ่งยง ยอดบัวงาม]]'''<br>'''[[ราตรี วิทวัส]]'''<br>'''[[รุ้งลาวัณย์ โทนะหงษา|ลาวัณย์ โทนะหงษา]]'''
'''[[จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล]]''' '''[[รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ]]''' '''[[ยิ่งยง ยอดบัวงาม]]''' <br>'''[[ราตรี วิทวัส]]''' '''[[รุ้งลาวัณย์ โทนะหงษา|ลาวัณย์ โทนะหงษา]]'''
|-
| colspan = "5" style="text-align:left"|
| align = "center"| [[จิรศักดิ์ โย้จิ้ว]]<br>[[คมกริช สุวรรณเวียง|คมกริช]]
[[คมกริช สุวรรณเวียง|สุวรรณเวียง]]
| align = "center"|'''[[น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์|น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์]]''' <br>'''[[อัครัฐ นิมิตรชัย]]''' <br>'''[[ชมพู่ ก่อนบ่ายคลายเครียด|ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์]]''' <br>'''[[ณหทัย พิจิตรา]]''' <br>'''[[กิตติพงษ์ ปลื้มปรีดาพร|กิตติพงษ์ ปรีดาพร]]''' <br>'''[[โจอี้ เชิญยิ้ม]]''' <br>'''[[แอนนา ชวนชื่น]]'''
|-
| colspan = "5" style="text-align:left"|
| align = "center"| '''รักล้นคนเต็มบ้าน'''
| align = "center"| [[พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ]]<br>[[ณัฐพันธุ์ ศิริธนากิจ]]
| align = "center"|'''[[ปรมะ อิ่มอโนทัย]]''' <br>'''[[หนึ่งธิดา โสภณ]]''' <br>'''[[จตุรงค์ มกจ๊ก]]''' <br>'''[[ฝน ธนสุนทร]]''' <br>'''[[สมจิตร จงจอหอ]]''' <br>'''[[วราวุธ โพธิ์ยิ้ม]]''' <br>'''[[โฉมฉาย ฉัตรวิไล]]''' <br>'''[[ธงธง มกจ๊ก]]'''<br>'''[[ภาวดี คุ้มโชคไพศาล]]'''
|-
| colspan = "5" style="text-align:left"|
|}
 
===นักแสดงสมทบ===
===นักแสดงสมทบ '''[[จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม]]''' '''[[จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม]]''' '''[[หนุงหนิง สิงหราช]]'''===
<br>
* [[จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม]]
* [[จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม]]
* [[หนุงหนิง สิงหราช]]
 
== รายชื่อตอน ==
ดูเพิ่มเติมที่: [[รายชื่อตอนในบ้านสราญแลนด์]]
91,275

การแก้ไข