ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุลศักราช"

เพิ่มขึ้น 13 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
| เอกศก
| ឯកស័ក
| ปีกาบกัด
|-
| 2
| โทศก
| ទោស័ក
| ปีดับกด
|-
| 3
| ตรีศก
| ត្រីស័ក
| ปีรวายร้วง
|-
| 4
| จัตวาศก
| ចត្វាស័ក
| ปีเมิงเต่า
|-
| 5
| เบญจศก
| បញ្ចស័ក
| ปีเปิกก่า
|-
| 6
| ฉศก (/ฉอ-สก/)
| ឆស័ក
| ปีกัดกาบ
|-
| 7
| สัปตศก
| សប្តស័ក
| ปีกดดับ
|-
| 8
| อัฐศก
| អដ្ឋស័ក
| ปีรวงรวาย
|-
| 9
| นพศก
| នព្វស័ក
| ปีเต่าเมือง
|-
| 0
| สัมฤทธิศก
| សំរឹទ្ធិស័ក
| ปีกาเปิก
|}
 
ในอดีต การเรียกชื่อศกตามท้ายเลขปีจุลศักราชของไทยและกัมพูชานั้นจะต้องใช้คู่กับชื่อปีนักษัตรเสมอ ส่วนล้านนาและล้านช้างก็เรียกชื่อปีด้วยแม่มื้อและลูกมื้อในทำนองเดียวกัน ต่างกันที่ระบบของไทยและกัมพูชาจะเอาชื่อปีนักษัตรขึ้นก่อนเลขศก ส่วนระบบของล้านนาล้านช้างจะเอาแม่มื้อ (เลขศก) ขึ้นก่อนลูกมื้อ (ปีนักษัตร) เช่น ปี ค.ศ. 2019 ตามปฏิทินไทยและกัมพูชาตรงกับ '''"ปีกุนเอกศก จุลศักราช 1381"''' เทียบกับระบบแม่มื้อลูกมื้อของล้านนาและล้านช้าง ตรงกับ '''"ปีกากัดไค้ จุลศักราช 1381"''' เป็นต้น ระบบดังกล่าวนี้ยังคงมีการใช้สืบมาจนถึงปัจจุบัน ยกเว้นในประเทศกัมพูชา ที่แม้จะยังคงการบอกเลขท้ายจุลศักราชไว้ แต่เมื่อบอกเลขปีศักราช กลับเลือกใช้พุทธศักราชแทน เช่น "ปีกุนเอกศก จุลศักราช 1381" ในปฏิทินกัมพูชาจะใช้ว่า '''"ปีกุนเอกศก พุทธศักราช 2563"''' เป็นต้น (ระบบการนับพุทธศักราชของกัมพูชาเร็วกว่าที่ไทยใช้อยู่ 1 ปี)
 
=== หลักการคำนวณ ===
5

การแก้ไข