ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การบินไทย"

เพิ่มขึ้น 88 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| founded = 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 ({{Age|1960|03|29}} ปี)
| headquarters = {{ธง|ไทย}} เลขที่ 89 [[ถนนวิภาวดีรังสิต]], <br />แขวงจอมพล [[เขตจตุจักร]], <br />[[กรุงเทพมหานคร]], [[ประเทศไทย]]
| key_people = [[พลอากาศเอก]] [[ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน]]<br /> {{small|(ประธานกรรมการ)}}<br /> [[พลอากาศเอก]] [[ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล]]<br /> {{small|(รองประธานกรรมการ)}}<br /> [[สุเมธจักรกฤศฏิ์ ดำรงชัยธรรมพาราพันธกุล]]<br /> {{small|(รองประธานกรรมการ/รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)}}<br /> สุวิมล บัวเลิศ<br /> {{small|(รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)}}<br /> ณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล<br /> {{small|(รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)}}<br /> วิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์<br /> {{small|(รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)}} <br /> กฤตพล ฉันทฤธานนท์<br /> {{small|(รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)}} <br /> นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี<br /> {{small|(รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)}}<br /> เชิดพันธ์ โชติคุณ<br /> {{small|(รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)}}
| hubs = [[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ]]
| focus_cities = [[ท่าอากาศยานเชียงใหม่]]<br />[[ท่าอากาศยานภูเก็ต]]<br />[[ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่]]<br />[[ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน]]
647

การแก้ไข