ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| วันสิ้นพระชนม์ = 19 เมษายน พ.ศ. 2433
| พระอิสริยยศ = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5
| พระราชบิดา =[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| พระราชบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| พระราชมารดา =
| พระมารดา = [[เจ้าจอมมารดาวง ในรัชกาลที่ 5|เจ้าจอมมารดาวง]]
| มารดา =
| พระชายา =
|1= 1. '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล'''
|2= 2. [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|3= 3. [[เจ้าจอมมารดาวง ในรัชกาลที่ 5|เจ้าจอมมารดาวง]]
|4= 4. [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|5= 5. [[สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี]]
|19= 19. [[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์]]
|20= 20. [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|21= 21. [[เจ้าจอมมารดาทรัพย์ ในรัชกาลที่ 3]]
|22= 22. บุศย์
|23= 23. แจ่ม
6,988

การแก้ไข