ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 27"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
# นาย[[วิบูลย์ ธรรมบุตร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
# นาย[[เฉลิม พรมมาส]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# พลเอก [[หลวงสวัสดิ์กลยุทธ (สวัสดิ์ ไกรฤกษ์)]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# พลอากาศโท [[บุญชู จันทรุเบกษา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# พลเรือโท [[สนอง ธนศักดิ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
57,012

การแก้ไข