ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox royalty
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
| ภาพimage = ไฟล์:Abbhantripaja.jpg
| สี = orange
| พระนามtitle = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5<br>พระองค์เจ้าอภันตรีปชาชั้นเอก
| ภาพ = ไฟล์:Abbhantripaja.jpg
| birth_date = {{วันเกิด|2432|10|31}}
| คำบรรยายภาพ =
| death_date = {{วันตายและอายุ|2478|2|18|2432|10|31}}
| พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอภันตรีปชา
| death_style = สิ้นพระชนม์
| พระนามเต็ม =
| พระบิดาfather1 = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| ฐานันดร = พระองค์เจ้าชั้นเอก
| พระมารดาmother1 = [[เจ้าจอมมารดาแส ในรัชกาลที่ 5]]
| วันประสูติ = [[31 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2432]]
| ราชวงศ์dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
| วันสิ้นพระชนม์ = [[18 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2477]]
| พระอิสริยยศ = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5
| พระราชบิดา =
| พระบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| พระราชมารดา =
| พระมารดา = [[เจ้าจอมมารดาแส ในรัชกาลที่ 5]]
| มารดา =
| พระชายา =
| ชายา =
| หม่อม =
| พระราชสวามี =
| พระสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดา =
| บุตร/ธิดา =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
}}
 
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา''' <ref>ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงพระศพ ระบุพระนาม ''พระองค์เจ้าอภันตรีปชา'' [http://www.digitalrarebook.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=10430&pid=81914]</ref> ([[31 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2432]] - [[18 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2477]]2478) ชาววังออกพระนามว่า '''เสด็จพระองค์หญิงขาว''' เป็นพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5]] และประสูติแต่[[เจ้าจอมมารดาแส ในรัชกาลที่ 5|เจ้าจอมมารดาแส]] ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 12 ขึ้น 8 ค่ำ ปีฉลู เอกศก จ.ศ. 1251 ตรงกับวันที่ [[31 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2432]]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา มีพระโสทรเชษฐาและพระกนิษฐภคินีโสทรขนิษฐา ร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันตามลำดับ2 ได้แก่พระองค์ คือ
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเขจรจิรประดิษฐ]] (ประสูติวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 สิ้นพระชนม์วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2431 พระชนมายุ ได้ 3 เดือน)
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชาทิพยาลังการ]] (ประสูติวันที่17 31 ตุลาคมมกราคม พ.ศ. 24322434 สิ้นพระชนม์วันที่ 184 กุมภาพันธ์มิถุนายน พ.ศ. 24772475) พระชนมายุได้ 45 ชันษา)
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ]] (ประสูติวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2434 สิ้นพระชนม์ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระชนมายุได้ 42 ชันษา)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา เป็นพระราชธิดาพระองค์หนึ่ง ซึ่งทรงเป็นที่สนิทสิเนหาและได้รับพระเมตตากรุณาจากสมเด็จพระบรมชนกนาถพระปิยมหาราชเป็นอันมาก เมื่อมีพระชนมายุชันษาครบกำหนดโสกันต์ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพิธีโสกันต์ตามพระราชประเพณี และให้ทรงศึกษาวิชาหนังสือไทยบ้าง ฝรั่งบ้าง ประกอบทั้งการฝีมือเย็บปักถักร้อย ด้วยเหตุนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา อัพภันตรีปชาจึงได้ทรงเป็นนักศึกษา มีวิชาความรู้ทันสมัย มีพระจริยามารยาทงดงาม พระทัยโอบอ้อมอารี และได้ทรงประกอบความดีไว้หลายประการ เป็นต้นว่า
* ในพระพุทธศาสนา ทรงบำเพ็ญพระกุศลเป็นเนืองนิจได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดมัชฌันติการาม อำเภอ บางซื่อ จังหวัดพระนครซึ่ง[[เจ้าจอมมารดาเที่ยง พระสนมเอกในรัชกาลที่ 4]] ได้สร้างไว้ และเป็นวัดของสกุลโรจนดิศ และถวายจตุปัจจัยแก่วัดนั้นเกือบทุกปี ได้ทรงบวชกุลบุตรที่มีศรัทธาจะบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่อทรงสงเคราะห์ให้ได้บวชแล้ว ก็ถวายนิจภัตต์ ประจำเดือนด้วยใครมาเรี่ยไรทำการอันใดเกี่ยวกับการศาสนาก็มักไม่ได้กลับไปมือเปล่าคงทรงร่วมการกุศลด้วยเสมอ
* ในทางพยาบาล ก็ได้ทรงออกเงินช่วยเหลือเนือง ๆ เมื่อเจ้าจอมมารดาแสของพระองค์ท่านถึงอสัญกรรมแล้ว ก็ได้ทรงอุทิศเงินตั้งเป็นทุนไว้ใน[[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]] พร้อมด้วยพระกนิษฐภคินีขนิษฐา เรียกว่า “ทุนพระธิดาเจ้าจอมมารดาแส” และทรงเพิ่มเติมทุนนั้นเกือบทุกปี
* ในทางการศึกษา ทรงอุตส่าห์เก็บเงินตั้งโรงเรียนขึ้นในที่ส่วนของพระองค์ส่วนพระองค์ ทรงยกตึก 2 ชั้น ที่เคยประทับอยู่นั้นให้เป็นโรงเรียน ภายหลังเสด็จออกไปจากสวนสุนันทา ซึ่งแต่ก่อนเคยไปประทับที่ตึกนั้นก็ไม่ได้ประทับ สู้อุตส่าห์ไปประทับในเรือนเล็กๆเล็ก ๆ มอบตึกใหญ่ให้เป็นโรงเรียน นับว่าเป็นการเสียสละอันยากที่ผู้อื่นจะทำได้ โรงเรียนนี้เมื่อตั้งมาหลายปีก็เจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับ ในที่สุดเมื่อ 6-7 ปี มาแล้วนี้ เสนาบดีกระทรวงธรรมการครั้งนั้นเห็นว่าจะเป็นโรงเรียนที่ถาวรมั่นคงต่อไป เพราะมีนักเรียนถึง 400 เศษ และตั้งอยู่ในย่านตำบลที่ไม่มีโรงเรียนสตรี จึงได้ประทานนามว่าโรงเรียน “ขัตยาณีผะดุง” ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียน “อภันตรีผะดุง” ในพระนามของพระองค์โดยตรง เพราะได้ทรงออกทุนรอนตั้งขึ้น และทรงทำนุบำรุงมาช้านาน ในเวลานี้หรือต่อไปไม่ช้า ก็พอจะเก็บเงินเลี้ยงตัวได้
* ในทางช่วยเหลือประเทศในยามคับขัน ก็ได้ทรงกระทำโดยการซื้อใบกู้ของรัฐบาลสยามด้วยพระองค์เอง และทรงแนะนำชักชวนให้ผู้อื่นซื้อใบกู้อีกเป็นจำนวนไม่น้อย
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา ได้ประชวรพระโรคไตวักกะประมาณ 25 ปี มีพระอาการมากบ้างน้อยบ้างตลอดมา ครั้นถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2477 ก็เริ่มมีพระอาการมากขึ้น ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันมีพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่และการอักเสบที่พระทนต์และพระศอเข้าผสม พระอาการทางไตก็กำเริบขึ้นโดยลำดับ จนเป็นเหตุสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 7 เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 4 ขึ้น 5 ค่ำ ปีระกา เบญจศก จ.ศ. 1295 ตรงวันที่ [[18 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2477]]2478 สิริพระชนมายุชันษา 45 ชันษาปี
 
== พระเกียรติยศ ==
5,432

การแก้ไข