ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็นซีที"

| {{birth date|1999|8|2}}
| style="text-align:center;" | {{age|1999|8|2}}
| style="background: green"| || style="background: blue"| || style="background: gold"| <div align="center">✓</div> ||
|
|-
|
|-
| colspan="13" style="text-align:center; font-size:8pt;"| "✓" แสดงว่าสมาชิกได้จบการศึกษาจากกลุ่มย่อย ยกเลิกเมื่อวันที่ 14 เม.ษ 2020
|}
 
1,294

การแก้ไข