ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

เปลี่ยนแปลงชื่อคณะให้เป็นภาษาอังกฤษ ในส่วนคณะที่เป็นนานาชาติ
(เปลี่ยนแปลงชื่อคณะให้เป็นภาษาอังกฤษ ในส่วนคณะที่เป็นนานาชาติ)
*[[วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ]]
*[[วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยการบินและคมนาคม]]
*[[Sripatum International College]]
*[[วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม]]
{{กลาง}}
*[[วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ]]
*[[วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน]]
*[[วิทยาลัยบริติช มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยบริติชSPU's British College]]
{{ล่าง}}
 
ผู้ใช้นิรนาม