ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท)"

== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ป.ช.}}
{{ม.ว.ม.|2496}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/078/5387.PDF แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]</ref>
{{ม.ว.ม.}}
{{ท.จ.ฝ่ายหน้า}}
{{ว.ป.ร.3|2485}}<ref>http://www.vajiravudh.ac.th/VC_Annals/vc_annal123.htm</ref>
58,494

การแก้ไข