ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี)"

[[หมวดหมู่:อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์]]
[[หมวดหมู่:อธิบดีกรมที่ดิน]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ .ช.]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.]]
{{โครงบุคคล}}
56,844

การแก้ไข