ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม"

(ไม่จำเป็นต้องมีเนื่องจากมีหมวดโรงเรียนมาตราฐานสากลอยู่แล้ว)
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{โรงเรียนในจังหวัดมัธยมขอนแก่น}}
{{โรงเรียนสพม.25}}
 
{{เรียงลำดับ|ศรีกระนวนวิทยาคม}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516]]
{{โครงสถานศึกษา}}
18,970

การแก้ไข