ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณี เจียรวนนท์ รอสส์"

 
==การรณรงค์ด้านการศึกษาและการกุศล==
[[ไฟล์:Varnnee-Chearavanont-Ross@YALPI Chulalongkorn-University.jpg|left|thumb|212x212px|วรรณีขณะพูดรณรงค์เปลี่ยนมโนทัศน์ทางการศึกษาระดับนานาชาติในงาน YALPI 2020 ณ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ]]วรรณีทำหน้าที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการศึกษามากขึ้นเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การเรียนในห้องเรียนไม่เพียงพอ เธอเริ่มรณรงค์ในเวทีต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่แบ่งปันความรู้ขนาดใหญ่อย่างมหาวิทยาลัย งานสัมนาระดับประเทศของภาคเอกชน เช่น งาน [[Creative Talk Conference]] 2020 จัดโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่าง AP Thailand<ref>Creative Talk Conference. ''คุณวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์.'' 2563. https://ctc2020.creativetalklive.com/speaker/varnnee-chearavanont-ross (21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เข้าถึง).</ref> หรือกิจกรรมระดมความคิดเห็นของหน่วยงานราชการขนาดใหญ่อย่าง[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)|กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] รวมถึงเวทีระดับนานาชาติของเยาวชนอย่าง Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI)<ref>Young ASEAN Leaders Policy Initiative - YALPI. ''#YALPI2020 Panel Session “Striving for Inclusive Education in ASEAN”.'' february 12, 2020. https://web.facebook.com/YALPIChula/videos/1856005871196129/ (accessed february 21, 2020).</ref> ที่จัดโดยนิสิต[[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะรัฐศาสตร์]]และศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเธอได้ร่วมเสวนากับ[[ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ]] [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]] และผู้แทนเยาวชนจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้<ref>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ''YALPI.'' 6 กุมภาพันธ์ 2563. https://www.moe.go.th/index.php/ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง/yalpi/news_act/55641 (21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เข้าถึง).</ref>
 
การรณรงค์ด้านการศึกษาของวรรณียังดำเนินต่อไปยังองค์การระหว่างประเทศสำคัญ ๆ หลายแห่ง เช่น ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 วรรณีร่วมได้ร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการ (Steering Committee) และเป็นผู้พูดหลักในงานสัมนาว่าด้วยการศึกษาโลก หรือ Forum for World Education (FWE) ณ [[กรุงปารีส]], [[สาธารณรัฐฝรั่งเศส]] จัดร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD<ref>สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์. “คุณวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์” ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการศึกษาบนเวทีระดับโลก. 8 ธันสาคม 2562. http://www.cp-enews.com/news/details/cptalk/3489 (19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เข้าถึง).</ref> เธอได้ให้ทัศนะและวิพากษ์ในหลายประเด็นเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งหัวข้อกระแสหลักอย่างโรงเรียน หลักสูตร บทบาทสตรีในแวดวงธุรกิจ ไปจนถึงการพัฒนาการศึกษากระแสรอง เช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต
111

การแก้ไข