ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== พระอิสริยยศ ===
 
*สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิง (19 ธันวาคม พ.ศ. 2421 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 24312430)
'''ภายหลังสิ้นพระชนม์'''
*สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย ประไพพรรณพิจิตร์ นริศรราชกุมารี (พ.ศ. 2431 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
5,488

การแก้ไข