ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ"

เพิ่มสกุลภาษาจีน
(เพิ่มพระสนมสกุล เจียมู่หูเจวี๋ยหลัว ที่ตกหล่น)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เพิ่มสกุลภาษาจีน)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
**พระสนม จากสกุลซีหลินเจวี๋ยหลัว (西林觉罗)
**พระสนม จากสกุลอีเอ่อร์เกินเจวี๋ยหลัว (伊尔根觉罗)
**พระสนม จากสกุลเจียมู่หูเจวี๋ยหลัว (嘉穆瑚觉罗)
*พระสนมขั้นฝูจิ้น (福晋)
**พระสนมอาจี้เกิน ไม่ทราบสกุล
**พระสนมเต๋ออินเจ๋อ ไม่ทราบสกุล
**พระสนม ไม่ทราบสกุล
 
* พระราชโอรส
** [[ฉู่อิง|องค์ชายฉู่อิง]] (褚英,1580–1615) ทรงเป็นรัชทายาทก่อนการสถาปนาราชวงศ์;พระโอรสในพระชายา สกุลถงเจีย
** [[ไต้ซ่าน|องค์ชายไต้ซ่าน]] (代善,1583–1648) ลี่เล่ยชินอ๋อง (礼烈亲王,1636-1648);พระโอรสในพระชายา สกุลถงเจีย
** องค์ชายอาไป้ (阿拜,1585–1648) เจิ้นกั๋วฉินมิ่นกง (镇国勤敏公);พระโอรสในพระสนม สกุลจ้าวเจีย
** [[องค์ชายตัวเอ่อร์กุ่น]] (多爾袞,1612–1650) รุ่ยจงชินอ๋อง (睿忠亲王,1636-1650);พระโอรสในจักรพรรดินีเสี้ยวเล่ยอู่ สกุลอูลาน่าหล่า
** [[ตัวตั๋ว|องค์ชายตัวตั๋ว]] (多鐸,1614–1649) ยู่ทงชินอ๋อง (豫通亲王,1636-1649);พระโอรสในจักรพรรดินีเสี้ยวเล่ยอู่ สกุลอูลาน่าหล่า
** องค์ชายเฟ่ยหยางกั่ว (費揚果,1620–1645);พระโอรสในพระสนม ไม่ทราบสกุล
* พระราชธิดา
** องค์หญิงตงกั๋ว (东果,1578–1652) กู้หลุนกงจวู่ (固伦公主);พระธิดาในพระชายา สกุลถงเจีย
ผู้ใช้นิรนาม