ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ"

เพิ่มพระสนมสกุล เจียมู่หูเจวี๋ยหลัว ที่ตกหล่น
(แทนที่ "หนี่เจิน" → "นฺหวี่เจิน" ด้วยสจห.)
(เพิ่มพระสนมสกุล เจียมู่หูเจวี๋ยหลัว ที่ตกหล่น)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
**พระสนม จากสกุลซีหลินเจวี๋ยหลัว (西林觉罗)
**พระสนม จากสกุลอีเอ่อร์เกินเจวี๋ยหลัว (伊尔根觉罗)
**พระสนม จากสกุลเจียมู่หูเจวี๋ยหลัว
*พระสนมขั้นฝูจิ้น (福晋)
**พระสนมอาจี้เกิน ไม่ทราบสกุล
ผู้ใช้นิรนาม