ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยตเว็นเตอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
=== การศึกษา ===
มหาวิทยาลัยทเว็นเต มีหลักสูตรมากมาย ตั้งแต่การบริหารธุรกิจ จิตวิทยา ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวแพทย์ โดยในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะเน้นนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีกระบวนการ เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และวิทยาการชีวเวช
 
มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงในด้านการบ่มเพาะนวัตกรรม ปัจจุบัน มีบริษัทที่มีจุดเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัย (spin-off) แล้วกว่า 1,000 แห่ง นับว่าสูงกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเนเธอร์แลนด์<ref>{{Cite web|url=https://www.utwente.nl/en/news/!/2017/3/281012/kennispark-twente-becomes-novel-t|title=News {{!}} Kennispark Twente becomes Novel-T {{!}} University of Twente - Enschede|website=Universiteit Twente|language=en|access-date=2018-02-18}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://novelt.com/en/founders|title=Founders Novel-T|website=Novel T|language=en-US|access-date=2018-02-18}}</ref>
175,317

การแก้ไข