ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

== รายนามผู้บริหารสถานศึกษา ==
{|class="PrvPe0b"
! width="50" style="background: KhakiOrangeRed;text-align: center;"| ลำดับ
! width="300" style="background: KhakiOrangeRed;text-align: center;"| รายนาม
! width="200" style="background: KhakiOrangeRed;text-align: center;"| ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
|-
| 1 || นายฉลอง บาลดา || พ.ศ. 2521 - 2533
382

การแก้ไข