ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| reign = พ.ศ. 2421 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
| birth_date = {{วันเกิด|2405|9|4}}
| birth_place = [[วังลดาวัลย์]] [[กรุงเทพพระมหานคร]]
| death_style = สิ้นพระชนม์
| death_date = {{วันตายและอายุ|2472|6|24|2405|9|4}}
| death_place = พระตําหนักสายสุทธานภดล [[วังสวนสุนันทา]] [[กรุงเทพพระมหานคร]]
| spouse-type = พระสวามี
| spouse = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร.1]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ ป.ป.ร.1]]
[[หมวดหมู่:พระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านายที่เคยประทับอยู่ในวังสวนสุนันทา]]
[[หมวดหมู่:เสียชีวิตจากมะเร็งช่องปาก]]
976

การแก้ไข