ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าย็องโจแห่งโชซ็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8330625 โดย 223.207.246.8ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ฐานันดร =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์โชซ็อน|โชซ็อน]]
| ครองราชย์ = 30 สิงหาคม ค.ศ. 1724 – 105 มีนาคม ค.ศ. 1776
| ทรงราชย์ =
| บรมราชาภิเษก =30 สิงหาคม ค.ศ. 1724
ผู้ใช้นิรนาม