ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 เดือนที่ผ่านมา
{| class="wikitable" width="100%" align="center"
|-
| Colspan = "5" align ="center" | แถบสีแถบครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
|-
| Width = "15%" | <span style="color:Yellow">████</span> '''สีเหลือง''' || Width = "34%" | หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต, มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต
ผู้ใช้นิรนาม