ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# สิบเอก เมธา เลิศศิริ (รับปูนบำเหน็จชั้นยศจาก'''พลทหาร''' ยศขณะปฏิบัติหน้าที่)
# จ่าสิบเอก จักรพันธ์ ถมมา (ผู้ก่อเหตุ)
# [[พันเอก อนันต์ฐโรจน์ กระแสร์]]
 
== ผลที่ตามมา ==
ผู้ใช้นิรนาม