ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้ทบวงมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสถานะเป็น [[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] ในสังกัด[[กระทรวงศึกษาธิการ]] มีผู้บริหารคือ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
== อดีตรัฐมนตรีว่าการที่ยังมีชีวิตอยู่ ==
=== ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ===
ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐที่ยังมีชีวิตอยู่ 2 คน ได้แก่
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#E9E9E9"
! รายนาม || วาระ || วันเกิด
|-
| [[เกษม สุวรรณกุล]] || พ.ศ. 2517 - 2518, 2520 - 2521 || {{วันเกิด-อายุ|2473|3|1}}
|-
| [[วิมลศิริ ชำนาญเวช]] || พ.ศ. 2519 -​ 2520 || พ.ศ. 2473 (ประมาณ 90 ปี)​
|}
 
=== ทบวงมหาวิทยาลัย ===
ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยที่ยังมีชีวิตอยู่ 1 คน ได้แก่
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#E9E9E9"
! รายนาม || วาระ || วันเกิด
|-
| [[ปรีดา พัฒนถาบุตร]] || พ.ศ. 2526 - 2529 || {{วันเกิด-อายุ|2470|1|2}}
|-
| [[อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ]] || พ.ศ. 2533 || {{วันเกิด-อายุ|2473|1|4}}
|-
| [[เกษม สุวรรณกุล]] || พ.ศ. 2522 - 2526, 2534 - 2535, 2535 || {{วันเกิด-อายุ|2473|3|1}}
|-
| [[กระแส ชนะวงศ์]] || พ.ศ. 2537 - 2538 || {{วันเกิด-อายุ|2477|3|1}}
|-
| [[สุบิน ปิ่นขยัน]] || พ.ศ. 2529 - 2531 || {{วันเกิด-อายุ|2477|6|16}}
|-
| [[เดชา สุขารมณ์]] || พ.ศ. 2540 - 2541 || {{วันเกิด-อายุ|2478|9|21}}
|-
| [[นงเยาว์ ชัยเสรี]] || พ.ศ. 2540 || {{วันเกิด-อายุ|2478|10|24}}
|-
| [[ถวิล ไพรสณฑ์]] || พ.ศ. 2538 || {{วันเกิด-อายุ|2480|8|8}}
|-
| [[สุเทพ อัตถากร]] || พ.ศ. 2535 - 2537 || {{วันเกิด-อายุ|2480|10|17}}
|-
| [[บุญชู ตรีทอง]] || พ.ศ. 2538 - 2539 || {{วันเกิด-อายุ|2488|5|21}}
|-
| [[ตรี ด่านไพบูลย์|มนตรี ด่านไพบูลย์]] || พ.ศ. 2539 - 2540 || {{วันเกิด-อายุ|2495|12|24}}
|-
| [[สุธรรม แสงประทุม]] || พ.ศ. 2544 - 2545 || {{วันเกิด-อายุ|2496|10|26}}
|-
| [[สุวัจน์ ลิปตพัลลภ]] || พ.ศ. 2545 || {{วันเกิด-อายุ|2498|2|9}}
|-
| [[ฉัตรชัย เอียสกุล]] || พ.ศ. 2540 || {{วันเกิด-อายุ|2498|5|24}}
|-
|}​
 
==อ้างอิง==
10,932

การแก้ไข