ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครราชสีมา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8762028 สร้างโดย 119.161.100.171 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
== ประวัติศาสตร์ ==
=== สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ===
ภาพเขียนสีเขาจันทร์งามที่วัดเขาจันทร์งาม[[อำเภอสีคิ้ว]]เป็นภาพเขียนสีของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่[[ยุคหินใหม่]]ต่อเนื่องมาถึง[[ยุคสำริด]]และ[[ยุคเหล็ก]]อยู่ที่[[อำเภอโนนสูง]]ประกอบด้วย[[แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท]]และ[[แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด]] ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการอาศัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณ 3000 ปีก่อนตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคประวัติศาสตร์ ในยุคสำริดมีการค้นพบเครื่องประดับสำริดต่างๆและเครื่องปั้นดินเผา แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดเป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพบการฝังศพผู้ใหญ่ไว้ในภาชนะดินเผา ที่[[อำเภอพิมาย]]พบภาชนะดินเผาแบบพิมายดำ (Phimai Black Ware) เมื่อเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเขมรอินเดียและพระพุทธศาสนาเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถูกแทนที่ด้วยชุมชนในยุคประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากภายนอก
จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า มีชุมชนโบราณซึ่งเป็นร่องรอยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่[[ยุคหินใหม่]]ต่อเนื่องมาถึง[[ยุคสำริด]] และ[[ยุคเหล็ก]] กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญคือ [[ชุมชนบ้านปราสาท]] [[ชุมชนบ้านโนนวัด]] [[แหล่งภาพเขียนสีเขาจันทน์งาม|แหล่งภาพเขียนสีเขาจันท์งาม]] ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณ 4,500 ปีมาแล้ว
 
=== สมัยประวัติศาสตร์ ===
1,863

การแก้ไข