ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล ยุคประวัติศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| label4 = Title_Leader
| data4 = {{{title_leader|}}}
| label5 = Leader1Leader(s)
| data5 = {{{leader1leaders|}}}
| label6 = Year_Leader1Title_Representative
| data6 = {{{year_leader1title_Representative|}}}
| label7 = Leader2Representative(s)
| data7 = {{{leader2representative|}}}
| label8 = Year_Leader2Title_Deputy
| data8 = {{{year_leader2title_deputy|}}}
| label9 = Leader3Deputy(s)
| data9 = {{{leader3deputys|}}}
}}<noinclude>
| label10 = Year_Leader3
| data10 = {{{year_leader3|}}}
| label11 = Leader4
| data11 = {{{leader4|}}}
| label12 = Year_Leader4
| data12 = {{{year_leader4|}}}
| label13 = Leader5
| data13 = {{{leader5|}}}
| label14 = Year_Leader5
| data14 =
{{{year_leader5|}}}
| label15 = Leader6
| data15 = {{{leader6|}}}
| label16 = Year_Leader6
| data16 = {{{year_leader6|}}}
| label17 = Leader7
| data17 = {{{leader7|}}}
| label18 = Year_Leader7
| data18 = {{{year_leader7|}}}
| label19 = Leader8
| data19 = {{{leader8|}}}
| label20 = Year_Leader8
| data20 = {{{year_leader8|}}}
| label21 = Leader9
| data21 = {{{leader9|}}}
| label22 = Year_leader9
| data22 = {{{year_leader9|}}}
| label23 = Title_Representative
| data23 = {{{title_representative|}}}
| label24 = Representative1
| data24 = {{{representative1|}}}
| label25 = Year_Representative1
| data25 = {{{year_representative1|}}}
| label26 = Representative2
| data26 = {{{representative2|}}}
| label27 = Year_Representative2
| data27 = {{{year_representative2|}}}
| label28 = Representative3
| data28 = {{{representative3|}}}
| label29 = Year_Representative3
| data29 = {{{year_representative3|}}}
| label30 = Representative4
| data30 = {{{representative4|}}}
| label31 = Year_Representative4
| data31 = {{{year_representative4|}}}
| label32 = Representative5
| data32 = {{{representative5|}}}
| label33 = Year_Representative5
| data33 = {{{year_representative5|}}}
| label34 = Title_Deputy
| data34 = {{{title_deputy|}}}
| label35 = Deputy1
| data35 = {{{deputy1|}}}
| label36 = Year_Deputy1
| data36 = {{{year_deputy1|}}}
| label37 = Deputy2
| data37 = {{{deputy2|}}}
| label38 = Year_Deputy2
| data38 = {{{year_deputy2|}}}
| label39 = Deputy3
| data39 = {{{deputy3|}}}
| label40 = Year_Deputy3
| data40 = {{{year_deputy3|}}}
| label41 = Deputy4
| data41 = {{{deputy4|}}}
| label42 = Year_Deputy4
| data42 = {{{year_deputy4|}}}
| label43 = Deputy5
| data43 = {{{deputy5|}}}
| label44 = Year_Deputy5
| data44 = {{{year_deputy5|}}}
| label45 = Deputy6
| data45 = {{{deputy6|}}}
| label46 = Year_Deputy6
| data46 = {{{year_deputy6|}}}
<noinclude>
}}
{{Documentation|content=
{{Parameter names example|_template=Infobox historical era|name|start|end|life_span|image|alt|caption|before|including|after|title_leader|leader1|year_leader1|leader9|year_leader9leaders|title_representative|representative1|year_representative1|representative5|year_representative5representatives|title_deputy|deputy1|year_deputy1|deputy6|year_deputy6deputys}}
<pre _base="" style="overflow: auto;">{{Infobox historical era
| name =
| start =
| end =
| life_span =
| image =
| alt =
| after =
| title_leader =
| leader1leaders =
| year_leader1 =
| leader9 =
| year_leader9
| title_representative =
| representative1representatives =
| year_representative1 =
| representative5 =
| year_representative5 =
| title_deputy =
| deputy1deputys =
| year_deputy1 =
| deputy6 =
| year_deputy6 =
}}</pre>
}}
428

การแก้ไข