ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล ยุคประวัติศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| label25 = Year_Representative1
| data25 = {{{year_representative1|}}}
| label26 = Representative2
| data26 = {{{representative2|}}}
| label27 = Year_Representative2
| data27 = {{{year_representative2|}}}
| label28 = Representative3
| data28 = {{{representative3|}}}
| label29 = Year_Representative3
| data29 = {{{year_representative3|}}}
| label30 = Representative4
| data30 = {{{representative4|}}}
| label31 = Year_Representative4
| data31 = {{{year_representative4|}}}
| label32 = Representative5
| data32 = {{{representative5|}}}
| label33 = Year_Representative5
| data33 = {{{year_representative5|}}}
<noinclude>
}}
{{Documentation|content=
{{Parameter names example|_template=Infobox historical era|name|start|end|life_span|image|alt|caption|before|including|after|monarchtitle_leader|leadersleader1|year_leader1|leader9|year_leader9|title_representative|representative1|year_representative1|representative5|year_representative5}}
<pre _base="" style="overflow: auto;">{{Infobox historical era
| name =
428

การแก้ไข