ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ปรับภาษา}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{Infobox royalty
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
| image =ไฟล์:朝鲜宪宗.jpg
| ชื่อ = พระเจ้าฮ็อนจง
| native_namecaption =
| succession = [[พระมหากษัตริย์แห่งโชซ็อน]]
| native_language =
| reign = พ.ศ. 2377 - พ.ศ. 2392
| ภาพ = ไฟล์:朝鲜宪宗.jpg
| coronation = คพศ. 2377
| ภาพกว้าง = 230px
| คำบรรยายpredecessor = [[พระเจ้าซุนโจ]]<!-- คงพระมหานามขณะดำรงเป็นกษัตริย์แห่งโชซ็อนไว้ -->
| succession3 = [[พระนัดดารัชทายาท]]
| พระราชลัญจกร =
| reign-type3 = ดำรงพระยศ
| พระลัญจกร =
| reign3 = พ.ศ.? - พ.ศ. 2377
| พระบรมนามาภิไธย = ลี ฮวาน (이환, 李煥)
| coronation3 =
| พระนามาภิไธย =
| cor-type3 = สถาปนา
| พระปรมาภิไธย = พระเจ้าฮ็อนจง
| predecessor3 = [[พระเจ้าจองโจ]]
| พระนาม =
| father =
| พระนามเดิม =
| mother = พระมเหสีซินจอง พระพันปีหลวง
| พระนามเต็ม =
| birth_style = {{Nowrap|พระราชสมภพ}}
| พระรัชทายาท =
| birth_date = {{วันเกิด|2370|09|8}}
| พระอิสริยยศภาษาอังกฤษ =
| birth_place = [[พระราชวังชังด็อกกุง]] [[เกาหลี]]
| พระราชอิสริยยศ = พระราชาลำดับที่ 24 แห่งโชซ็อน
| death_date = {{วันตายและอายุ|2392|10|13|2370|09|8|พรรษา}}
| พระราชอิสริยยศ2 =
| death_place =
| พระอิสริยยศ =
| queen = [[พระมเหสีฮโยฮย็อน]]<br />[[พระมเหสีมยองฮอน]]
| พระอิสริยยศ2 =
| queen-type = พระมเหสี
| อิสริยยศ =
| spouse-type = พระสนม
| อิสริยยศ2 =
| spouse = {{bulleted list
| ผู้สำเร็จราชการ =
| พระสนมคยองบิน ตระกูลคิม
| ผู้สำเร็จราชการ2 =
| พระสนมจองบิน ตระกูลยุน
| ฐานันดรศักดิ์ =
| พระสนมซุกอึย ตระกูลคิม
| ฐานันดร =
}}
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์โชซ็อน|โชซ็อน]]
| issue = {{bulleted list
| ครองราชย์ = ค.ศ. 1834 - ค.ศ. 1849
}}
| ทรงราชย์ =
| temple name =
| บรมราชาภิเษก =
| dynasty = [[ราชวงศ์โชซ็อน|โชซอน]]
| ราชาภิเษก =
| reg-type1 = {{Nowrap|ผู้สำเร็จราชการ}}
| ระยะครองราชย์ =
| regent1 =
| ระยะเวลาครองราชย์ =
| reg-type2 = {{Nowrap|นายกรัฐมนตรี}}
|รัชกาลก่อนหน้า=[[พระเจ้าซุนโจ]]
| regent2 =
|รัชกาลถัดไป=[[พระเจ้าชอลจง]]
| buddharupa =
| รัชกาลถัดมา =
| วัดประจำรัชกาล =
| วัดประจำพระองค์ =
| พระพุทธปฏิมาประจำรัชกาล =
| พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร =
| พระราชสรีรังคาร =
| พระสรีรังคาร =
| พระบรมอัฐิ =
| พระอัฐิ =
| พระอังคาร =
| พระบรมศพ =
| พระศพ =
| พระราชสมภพ = {{birth date|1827|09|8}}<br>[[พระราชวังชังด็อกกุง]] [[เกาหลี]]
| วันพระราชสมภพ =
| ราชสมภพ =
| วันราชสมภพ =
| ประสูติ =
| วันประสูติ =
| พระประสูติกาล =
| พระราชสมภพที่ =
| ราชสมภพที่ =
| ประสูติที่ =
| สวรรคต = {{death date and age|1849|07|25|1827|09|8|พรรษา}}<br>[[พระราชวังคย็องฮี]] [[เกาหลี]]
| วันสวรรคต =
| สิ้นพระชนม์ =
| วันสิ้นพระชนม์ =
| ทิวงคต =
| วันทิวงคต =
| พิราลัย =
| วันพิราลัย =
| ฝังศพ =
| สวรรคตที่ =
| สิ้นพระชนม์ที่ =
| ทิวงคตที่ =
| พิราลัยที่ =
| วันอนิจกรรม =
| บัพติศมา =
| พระราชบิดา =
| พระบิดา =
| พระราชมารดา = พระมเหสีซินจอง พระพันปีหลวง
| พระมารดา =
| พระอัครมเหสี =
| พระมเหสี = [[พระมเหสีฮโยฮย็อน]]<br />[[พระมเหสีมยองฮอน]]
| พระสนม =
| พระชายา =
| ชายา =
| หม่อม =
| พระราชสวามี =
| พระสวามี =
| สวามี =
| พระราชบุตร =
| พระราชโอรส/ธิดา =
| พระโอรส/ธิดา =
| โอรส/ธิดา =
| signature =
| signature_alt =
| หมายเหตุ =
}}
{{Infobox Korean name
ผู้ใช้นิรนาม