ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| พระบรมศพ =
| พระศพ =
| วันพระราชสมภพ =
| ราชสมภพ =
| วันราชสมภพ =
| ประสูติ =
| วันประสูติ =
| พระประสูติกาล =
| พระราชสมภพที่ =
| ราชสมภพที่ =
| ประสูติที่ =
| สวรรคต = {{death date and age|1849|07|25|1827|09|8|พรรษา}}<br>[[พระราชวังคย็องฮี]] [[เกาหลี]]
| วันสวรรคต =
| สิ้นพระชนม์ =
| วันสิ้นพระชนม์ =
| ทิวงคต =
| วันทิวงคต =
| พิราลัย =
| วันพิราลัย =
| ฝังศพ =
| สวรรคตที่ =
| สิ้นพระชนม์ที่ =
| ทิวงคตที่ =
| พิราลัยที่ =
| วันอนิจกรรม =
| บัพติศมา =
| พระราชบิดา =
| พระบิดา =
| พระราชมารดา = พระมเหสีซินจอง พระพันปีหลวง
| พระมารดา =
| พระอัครมเหสี =
| พระมเหสี = [[พระมเหสีฮโยฮย็อน]]<br />[[พระมเหสีมยองฮอน]]
| พระสนม =
| พระชายา =
| ชายา =
| หม่อม =
| พระราชสวามี =
| พระสวามี =
| สวามี =
| พระราชบุตร =
| พระราชโอรส/ธิดา =
| พระโอรส/ธิดา =
| โอรส/ธิดา =
| signature =
| signature_alt =
| หมายเหตุ =
}}
{{Infobox Korean name
34

การแก้ไข