ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์แสนซ้าย"

รสเข้ม ต้นสกุล คือ เจ้าเทพรส บุตรเจ้าไชยสงคราม (สืบเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนทางพะเยา) โดยมีน้องสาวคือ แม่เจ้าบัวไหลราชเทวี ชายาเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่
(รสเข้ม ต้นสกุล คือ เจ้าเทพรส บุตรเจ้าไชยสงคราม (สืบเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนทางพะเยา) โดยมีน้องสาวคือ แม่เจ้าบัวไหล ชายาเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่)
(รสเข้ม ต้นสกุล คือ เจ้าเทพรส บุตรเจ้าไชยสงคราม (สืบเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนทางพะเยา) โดยมีน้องสาวคือ แม่เจ้าบัวไหลราชเทวี ชายาเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่)
*วงศ์พระถาง ต้นสกุล คือ เจ้าพระถาง พระถางนครแพร่
*ขัติยวรา
*รสเข้ม ต้นสกุล คือ เจ้าเทพรส บุตรเจ้าไชยสงคราม (สืบเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนทางพะเยา) โดยมีน้องสาวคือ '''[[แม่เจ้าบัวไหล|แม่เจ้าบัวไหลราชเทวี]]''' ชายา[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] [[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|เจ้าผู้ครองนครแพร่]]
*แสนศิริพันธุ์ ต้นสกุล คือ เจ้า[[พระวิไชยราชา (ขัติ แสนศิริพันธุ์)|พระวิไชยราชา (หนานขัติ)]] พระวิไชยราชานครแพร่ บุตรเจ้าแสนเสมอใจพระญาติพระยาเทพวงศ์
*วงศ์เมืองแก่น ต้นสกุล คือ เจ้าพระเมืองแก่น พระเมืองแก่นนครแพร่
ผู้ใช้นิรนาม