ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์แสนซ้าย"

รสเข้ม ต้นสกุล คือ เจ้าไชยสงคราม เชื้อสายเจ้าเจ็ดตนทางพะเยา แล้วมาช่วยกิจการงานต่างๆ ให้กับเจ้าหลวงเมืองแพร่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(รสเข้ม ต้นสกุล คือ เจ้าไชยสงคราม เชื้อสายเจ้าเจ็ดตนทางพะเยา แล้วมาช่วยกิจการงานต่างๆ ให้กับเจ้าหลวงเมืองแพร่)
*วงศ์พระถาง ต้นสกุล คือ เจ้าพระถาง พระถางนครแพร่
*ขัติยวรา
*รสเข้ม ต้นสกุล คือ เจ้าไชยสงคราม เชื้อสายเจ้าเจ็ดตนทางพะเยา แล้วมาช่วยกิจการงานต่างๆ ให้กับเจ้าหลวงเมืองแพร่
*รสเข้ม
*แสนศิริพันธุ์ ต้นสกุล คือ เจ้า[[พระวิไชยราชา (ขัติ แสนศิริพันธุ์)|พระวิไชยราชา (หนานขัติ)]] พระวิไชยราชานครแพร่ บุตรเจ้าแสนเสมอใจพระญาติพระยาเทพวงศ์
*วงศ์เมืองแก่น ต้นสกุล คือ เจ้าพระเมืองแก่น พระเมืองแก่นนครแพร่
ผู้ใช้นิรนาม