ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนอร์ทบราแบนต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''กลุ่มนอร์ทบราบันต์ตะวันตก''': เบร์เกินโอปโซม, [[เบรดา]], ดริมเมอเลิน, เอทเทิน-เลอร์, เกร์เทราเดินแบร์ก, ฮาลเดอร์แบร์ก, มูร์ไดค์, โอสเตอร์ฮูต, [[โรเซนดาล]], รุคเพน, สเตนแบร์เกิน, วุนสเดรชท์, ซุนเดิร์ท
* '''กลุ่มนอร์ทบราบันต์กลาง''': อัลเพน-คาม, อัลเทนา, บาร์ล-นัสเซา, โดงเงิน, กิลเซอเอ็นไรเยิน, โกร์เลอ, ฮิลฟาเรินเบค, โลนโอปซานด์, โอยสเตอร์ไวค์, [[ติลบูร์ค]], วาลไวค์
* '''กลุ่มนอร์ทบราบันต์ตะวันออกเฉียงเหนือ''': เบิร์นเฮเซอ, บูเกิล, โบกซ์เมร์, โบกซ์เทิล, เคาค์, กราฟ, ฮาเริน, [[เซร์โทเคนบอส]], เฮยส์เดิน, ลันเดร็ด, เมเยไรสตัด, มิลเอ็นซินท์ฮูเบิร์ต, โอส, ซินต์อินโทนิส, ซินต์มิเคลเกสเทิล, อูเดิน, ฟืคท์
* '''กลุ่มนอร์ทบราบันต์ตะวันออกเฉียงเหนือ''':
* '''กลุ่มนอร์ทบราบันต์ตะวันออกเฉียงใต้''': อาสเทิน, เบร์เคอไอค์, เบสท์, บลาเดล, คราเนินโดงค์, เดิร์น, เอร์เซิล, [[ไอนด์โฮเฟน]], เกลโดรป-เมียร์โล, เกเมร์ท-บาเกิล, เฮซ-เลนเดอ, [[เฮลมอนด์]], ลาร์เบก, นูเนิน, โอยร์สโคท, เรอเซิล-เดอ เมียร์ดิน, โซเมเริน, โซนเอ็นเบริกเกล, ฟานเคินสวาร์ด, เฟลด์โฮเฟน, วาลเรอ
* '''กลุ่มนอร์ทบราบันต์ตะวันออกเฉียงใต้''':
 
== อ้างอิง ==
3,337

การแก้ไข