ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศกาลกินเจ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ชื่อเรียกอืนๆ ==
*九皇大帝聖誕千秋 ([[อักษรจีนตัวย่อ|ตัวย่อ]]: 九皇大帝圣诞千秋, [[พินอิน]]: Jiǔ huáng dàdì shèngdàn qiānqiū ''จิ้วหวงต้าตี่เซิงตั้นเชียนชิว'', [[หมิ่นหนาน|ฮกเกี้ยน]]: ''กิ๋วฮ่องไต่เต้เซ่งตั๋นเชียนชิว'' ) แปล วันประสูติพระจักพรรดิ 9 พระองค์
*九皇勝會 ([[อักษรจีนตัวย่อ|ตัวย่อ]]: 九皇胜会, [[พินอิน]]: Jiǔ huáng shèng huì ''จิ้วหวงต้าตี่เซิงตั้นเชียนชิว'', [[หมิ่นหนาน|ฮกเกี้ยน]]: ''กิ๋วฮ่องเซ่งห้วย'' )
*九皇節 ([[อักษรจีนตัวย่อ|ตัวย่อ]]: 九皇节, [[พินอิน]]: Jiǔ huáng Jié ''จิ้วหวงเจี่ย'', [[หมิ่นหนาน|ฮกเกี้ยน]]: ''กิ๋วฮ่องจ้วย'' )
ผู้ที่กินเจอาจจะมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันไป แต่จุดประสงค์หลักสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้
 
# กินเพื่อสุขภาพ อาหารเจเป็นอาหารประเภท[[ชีวจิต]] เมื่อกินติดต่อกันไปช่วงเวลาหนึ่งจะทำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล สามารถขับพิษของเสียต่างๆ ออกจากร่างกายได้ ปรับ[[ระบบไหลเวียนโลหิต]] [[ระบบทางเดินอาหาร]]ให้มีเสถียรภาพถูกต้องครับ
# กินด้วยจิตเมตตา เนื่องจากอาหารที่เรากินอยู่ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ ผู้มีจิตเมตตา มีคุณธรรมและมีจิตสำนึกอันดีงามย่อมไม่อาจกินเลือดเนื้อของสัตว์เหล่านั้นซึ่งมีเลือดเนื้อ จิตใจและที่สำคัญมีความรักตัวกลัวตายเช่นเดียวกับคนเรา
# กินเพื่อเว้นกรรม ผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งย่อมตระหนักว่าการกินซึ่งอาศัยการฆ่าเพื่อเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาเป็นของเราเป็นการสร้างกรรม แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าเองก็ตาม การซื้อจากผู้อื่นก็เหมือนกับการจ้างฆ่าเพราะถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่ามาขาย (ถ้าไม่ฆ่าไม่ขายก็ไม่มีคนกิน) กรรมที่สร้างนี้จะติดตามสนองเราในไม่ช้าทำให้สุขภาพร่างกายอายุขัยของเราสั้นลงเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อผู้หยั่งรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนี้จึงหยุดกินหยุดฆ่าหันมารับประทานอาหารเจ ซึ่งทำให้ร่างกายเติบโตได้เหมือนกัน โดยไม่เห็นแก่ความอร่อยช่วงเวลาสั้นๆ เพียงแค่อาหารผ่านลิ้นเท่านั้น
 
== อาหารเจ ==
34

การแก้ไข