ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์"

== ภูมิศาสตร์ ==
เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2019 จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 47 เทศบาล โดยมีเทศบาล 5 แห่งที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน 100,000 คน ได้แก่ [[อัมสเตอร์ดัม]] [[ฮาร์เลม]] [[ซานสตัด]] [[ฮาร์เลมเมอร์เมร์]] และ[[อาลค์มาร์]]
 
สามารถจัดเทศบาลทั้ง 47 แห่งเป็นกลุ่ม (COROP) ได้ 7 กลุ่ม ได้แก่
 
'''กลุ่มโคปฟอนโนร์ดฮอลลันด์''': เดนเฮลเดอร์, เดรคเตอร์ลันด์, เองค์เฮาเซน, โฮลลันด์ส โครน, [[โฮร์น]], กอกเคินลันด์, เมเดมบิค, โอปเมร์, สคาเกิน, สเตด บรูค, [[เทกเซล]]
 
'''กลุ่มอาล์คมาร์''': [[อาลค์มาร์]], แบร์เกิน, เฮร์ฮูโกวาร์ด, เฮโล, แลงเงอไดค์
 
'''กลุ่มไอโมนด์''': เบเวอร์ไวค์, คาสทริคุม, เฮมสแคร์ก, เอาท์เกสท์, [[เวลเซน]]
 
'''กลุ่มฮาร์เลม''': บลูเมินดาล, ฮาร์เลม, เฮมสเตด, [[ซันต์โฟร์ต]]
 
'''กลุ่มซานสเตรก''':
 
'''กลุ่มเกรทเทอร์อัมสเตอร์ดัม''':
 
'''กลุ่มโคยและเฟคสเตรก''':
 
== อ้างอิง ==
3,338

การแก้ไข