ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราณี แคมเปน"

เพิ่มขึ้น 2,463 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
== ประวัติ ==
ราณี แคมเปน เกิดใน[[กรุงเทพมหานคร]] คุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นชาวนครพนมณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นชาวนครพนณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นชาวนครพณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นชาวนครณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นชาวนคณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นชาวนณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นชาวณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นชาณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นชณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เป็ณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เปณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่ณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแมณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วณพ่อเป็นคนอังกฤษส่ณพ่อเป็นคนอังกฤษสณพ่อเป็นคนอังกฤษณพ่อเป็นคนอังกฤณพ่อเป็นคนอังกณพ่อเป็นคนอังณพ่อเป็นคนอัณพ่อเป็นคนอณพ่อเป็นคนณพ่อเป็นคณพ่อเป็นณพ่อเป็ณพ่อเปณพ่อเณพ่อณพ่ณพณจบการศึกษาจาก[[โรงเรียนอนุบาลชนานันท์]] ชั้นประถมศึกษาที่[[โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา]]และ[[โรงเรียนประชานิเวศน์]] จากนั้นเธอศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่[[โรงเรียนสารวิทยา]] ระดับปริญญาตรี จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] [[คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ภาควิชาวิทยุโทรทัศน์]] ระดับปริญญาโทที่[[คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ด้วยคะแนนเกรดเฉลี่ย 3.50 <ref>[https://www.youtube.com/watch?v=Lz3oO0Cvlw8 'เบลล่า' ปลื้มรับปริญญาโท ธรรมศาสตร์ นำรูปพ่อถ่ายภาพคู่]</ref>
 
== วงการบันเทิง ==
6

การแก้ไข