ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 27"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# นาย[[สุกิจ นิมมานเหมินท์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
# นาย[[วิบูลย์ ธรรมบุตร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
# นาย[[เฉลิม พรมมาศมาส]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# พลเอก [[หลวงสวัสดิ์กลยุทธ (สวัสดิ์ ไกรฤกษ์]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# พลอากาศโท [[บุญชู จันทรุเบกษา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
57,012

การแก้ไข