ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม)''' ประสูติเมื่อวันที่ [[17 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2416]] และสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ [[19 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2417]]
 
== พระอิสริยยศเกียรติยศ ==
=== พระอิสริยยศ ===
*'''พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย''' ([[22 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2400]] - [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2411]])
*''' พระเจ้าน้องยาเธอลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย''' ([[122 ตุลาคม]]กุมภาพันธ์ [[พ.ศ. 2411]]2400 - [[291 มีนาคม]]ตุลาคม [[พ.ศ. 2416]]2411)
*''' พระเจ้าบรมวงศ์น้องยาเธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย''' (พระนามภายหลังการสิ้นพระชนม์1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2416)
'''''ภายหลังการสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่'''''
*''' พระเจ้าลูกยาเธอบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย''' ([[2229 กุมภาพันธ์]]มีนาคม [[พ.ศ. 2400]]2416 - [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2411]]ปัจจุบัน)
 
{{clear}}
3,360

การแก้ไข