ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี"

แก้ไขเนื้อหา อิงตามประวัติศาสตร์
(แก้ไขเนื้อหา อิงตามประวัติศาสตร์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| birth_name = สิน
| birth_style = พระราชสมภพ
| birth_date = 2217 มีนาคมเมษายน พ.ศ. 2277<ref name="นามานุกรม">{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา| ชื่อหนังสือ = นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย| URL = http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/download/20120629153225.pdf| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา| ปี = 2554| ISBN = 978-616-7308-25-8| จำนวนหน้า = 264| หน้า = 183-186}}{{dead link|date=August 2018}}</ref><ref>นิธิ เอียวศรีวงศ์. หน้า 61.</ref>
| death_date = 6 เมษายน พ.ศ. 2325 (48 พรรษา)
| death_place = กรุงธนบุรี อาณาจักรธนบุรี
| dynasty = [[ราชวงศ์ธนบุรี]]
| reign = 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 – 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ({{อายุปีและวัน|2310|11|6|2325|4|6}})
| coronation = 28 ธันวาคม พ.ศ. 23112310
|cor-type1 = ปราบดาภิเษก
| coronation_place = กรุงธนบุรี อาณาจักรธนบุรี
8

การแก้ไข