ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระศรีมหาอุมาเทวี"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เทศกาลนวราตรี ==
ในช่วงวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 11 รวม 9 วัน 9 คืนนั้น เป็นเป็นช่วงเวลาของ[[เทศกาลนวราตรี|เทศกาลดูเซร่า]] หรือ[[เทศกาลนวราตรี|นวราตรี]] ของชาวฮินดู ซึ่งจะเป็นงานแห่พระแม่อุมาเป็นวันที่10ของเทศกาลนวราตรีหรือวันวิทัสชัยสมิ และเชื่อกันว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่พระแม่และขบวนเทพจะเสด็จมายังโลกเพื่อประทานพรให้กับมนุษย์
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม