ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
<br />
 
{{ล็อก}}
#Prototype
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = รายชื่อผู้ต้องหาระหว่างพิจารณา1สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
| ชื่อในภาษาแม่_1 = ระหว่างพิจารณารอยื่นเสนอพระราชโองการ
| ชื่อในภาษาแม่_2 =
| ชื่อในภาษาแม่_ท =
| สัญลักษณ์ = แดนประหารตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 21
| สัญลักษณ์ _กว้าง =
| สัญลักษณ์ _บรรยาย =
| ตรา = ผู้สำเร็จโทษ.png
| ตรา_กว้าง = 150px
| ตรา_บรรยาย = นักโทษแห่งแผ่นดินสยาม
| ภาพ =
| ภาพ_กว้าง =
| ภาพ_บรรยาย =
| วันก่อตั้ง = พ.ศ. 2499 <br> 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 <small> (โอนมาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) </small>
| วันผู้ก่อตั้ง = พ.ศ.2444
| สืบทอดจาก_1 =
| สืบทอดจาก_21 = สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
| สืบทอดจาก_32 =
| สืบทอดจาก_43 =
| สืบทอดจาก_54 =
| สืบทอดจาก_65 =
| สืบทอดจาก_16 =
| วันยุบเลิก =
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ = ทั่วราชอาณาจักรประเทศไทย
| เขตอำนาจ =
| กองบัญชาการ = แดนประหารวิธีปัจจุบัน (ฉีดยา) ณ.เรือนจำบางขวาง สุดแต่พิจารณาตามผู้มีอำนาจเต็มสำเร็จโทษ
| กองบัญชาการ = 196 [[ถนนพหลโยธิน]] [[แขวงลาดยาว]] [[เขตจตุจักร]] [[กรุงเทพมหานคร]]
| latd= |latm= |lats= |latNS=
| longdlatd= |longmlatm= |longslats= |longEWlatNS=
| longd= |longm= |longs= |longEW=
| รหัสภูมิภาค = +66
| บุคลากร = จอมพล อนุชล กลยนี ผู้สำเร็จโทษกรรมสูงสุด
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 259.75 บาท / ครั้ง
| งบประมาณ = 2,644.0443 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559] เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558</ref>
| รัฐมนตรี1_ชื่อ = รมต.1 ( ผู้ต้องหาระหว่างพิจรณา1) [[ดร.ธงชัย นรสาร]] [[ดร.เฉลียว ทุมรี]] [[ดร.ประคิน เทพเสนา]] [[ร้อยตำรวจเอกปรีชา ทิพกุล]] [[แพทย์หญิง ลักขณา นรสาร]] [[นายแพทย์ อุลัย กลยนี]]
| รัฐมนตรี1_ชื่อ =
| รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง = นักโทษคดีขัดขวางพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์2
| รัฐมนตรี21_ชื่อตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี2_ตำแหน่งชื่อ =
| รัฐมนตรี32_ชื่อตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี3_ตำแหน่งชื่อ =
| รัฐมนตรี43_ชื่อตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี4_ตำแหน่งชื่อ =
| รัฐมนตรี54_ชื่อตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี5_ตำแหน่งชื่อ =
| รัฐมนตรี65_ชื่อตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี6_ตำแหน่งชื่อ =
| รัฐมนตรี76_ชื่อตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี7_ตำแหน่งชื่อ =
| รัฐมนตรี87_ชื่อตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี8_ตำแหน่งชื่อ =
| รัฐมนตรี98_ชื่อตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี9_ตำแหน่งชื่อ =
| รัฐมนตรี109_ชื่อตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่งชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ =[[นายแพทย์ ณรงค์ กลยนี]]
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง =รู้สึกผิดจริงจากใจ รายชื่อ รมต.1 ( สั่งสอนให้กระผมได้ไหม ถือว่าไถ่โทษคืนช่วยงานพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์2) ลูกผู้ชายกล้าทำต้องกล้ารับ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
| หัวหน้า2_ชื่อ =
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า3_ชื่อ =
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองเลขาธิการ
| หัวหน้า4_ชื่อ =
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า6_ชื่อ =
| หัวหน้า7_ชื่อ =
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า8_ชื่อ =
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า9_ชื่อ =
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า10_ชื่อ =
| หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
| ประเภทหน่วยงาน =
|commander2_ชื่อ =
| ต้นสังกัด =
| ประเภทหน่วยงาน = โทรแล้วหมดทุกข์/ลานประหารนักโทษ
| กำกับดูแล = [[กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]]
| ต้นสังกัด = โทรแล้วหมดทุกข์ 02-502-8222 จอมพล อนุชล กลยนี ผู้สำเร็จโทษสูงสุดผู้มีอำนาจวินิจฉัยเต็ม กระทรวงยุติธรรม
| ลูกสังกัด_1 =
| ลูกสังกัด_2 =
| ลูกสังกัด_3 =
| ลูกสังกัด_4 =
| ลูกสังกัด_5 =
| ลูกสังกัด_6 =
| ลูกสังกัด_7 =
| ลูกสังกัด_8 =
| ลูกสังกัด_9 =
| เอกสารหลัก_1=
| เอกสารหลัก_2=
| เอกสารหลัก_3=
| เอกสารหลัก_4=
| เอกสารหลัก_5=
| เอกสารหลัก_6=
| เว็บไซต์ = [[Godhttp://www.nrct.go.th of death]www.nrct.go.th]
| หมายเหตุ = ขัดขวางพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์2
| แผนที่ =
| แผนที่_กว้าง =
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ''' (วช.) เป็นส่วนราชการสังกัด[[กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]] มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และมีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัยทั้งด้าน[[วิทยาศาสตร์]]และ[[สังคมศาสตร์]]
<br />
 
== ประวัติ ==
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดิมใช้ชื่อว่า "สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ" (National Research Council of Thailand) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อว่า "สภาวิจัยแห่งชาติ" ในปี พ.ศ. 2499 ตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2499 โดยแต่งตั้งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์เป็นเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติโดยตำแหน่ง และตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติขึ้นที่กรมวิทยาศาสตร์เป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งได้กำหนดสาขาวิชาการที่จะวิจัยไว้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์โดยแบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีและเภสัชวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
 
[[พ.ศ. 2502]] รัฐบาลโดย [[จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]] นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ แทนพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๙ พร้อมทั้งจัดระบบงานและองค์ประกอบของสภาวิจัยแห่งชาติใหม่โดยให้มี "สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ" ปฏิบัติงานให้กับสภาวิจัยแห่งชาติและเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางเกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ
 
[[พ.ศ. 2507]] ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพื่อกำหนดหน้าที่ของสภาวิจัยแห่งชาติและสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
 
[[พ.ศ. 2515]] ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๓ [[ธันวาคม]] พ.ศ. ๒๕๑๕ แก้ไขพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมีการเปลี่ยนชื่อ "สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ" เป็น "สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ" <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/190/47.PDF ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๕ (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙ ตอน ๑๙๐ ก พิเศษ หน้า ๔๗ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ </ref>
 
[[พ.ศ. 2522]] เมื่อวันที่ 24 [[มีนาคม]] สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้โอนไปอยู่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน (ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น "[[กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม]]") เมื่อวันที่ 23 [[มีนาคม]] [[พ.ศ. 2535]]
 
[[พ.ศ. 2543]] เมื่อวันที่ 5 [[ธันวาคม]] สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้โอนไปอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยมีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ด้วยเหตุผลที่ว่า เพื่อให้สำนักงานฯ ได้มีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัยทั้ง ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างแท้จริงตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิจัยแห่ง ชาติรวมทั้งสามารถให้คำปรึกษารัฐบาลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยได้โดยรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งเพื่อให้สำนักงานฯ ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาเดียว คือ ขึ้นตรงกับประธานสภาวิจัยแห่งชาติ (นายกรัฐมนตรี) ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติได้ระบุให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการทำงานของสำนักงานฯ อยู่แล้ว
 
เมื่อวันที่ 3 [[ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]] รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับ[[การปฏิรูประบบราชการ]] คือ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งในหมวด 21 ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ]</ref> มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก [[ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์]]) กำกับการบริหารราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแทน
 
วันที่ [[4 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2559]] ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ครั้งที่ 3/2559 ที่ [[ตึกสันติไมตรี]] [[ทำเนียบรัฐบาล]] ซึ่งมี [[พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]] นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติให้ควบรวมคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติและคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศเข้าด้วยกันเรียกว่า '''คณะกรรมการนโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (นวนช.)''' โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อให้นโยบายวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ
 
ต่อมาในวันที่ [[6 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2559]] ได้มีการจัดตั้ง [[สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ]] ขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยให้ยุบสภาวิจัยแห่งชาติรวมถึงคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสาขาวิชาการและให้โอนอำนาจหน้าที่ไปเป็นของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/225/8.PDF คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ จัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๒๕ ง พิเศษ หน้า ๘ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ </ref>
 
ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ ''สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ'' ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เป็น ''สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม'' <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0001.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒], เล่ม 136, ตอนที่ 47 ก, วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, หน้า 1</ref> พร้อมกับโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณบุคลากรของ ''"สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"'' ไปเป็นของ ''"สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ"'' ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0079.PDF พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒] , เล่ม 136, ตอนที่ 57 ก, วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, หน้า 79</ref>
137,283

การแก้ไข