ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองร้อยเอ็ด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล อำเภอ|
{{ขาดอ้างอิง}}
name=เมืองร้อยเอ็ด|
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
english=Mueang Roi Et|
| name = เมืองร้อยเอ็ด
province=ร้อยเอ็ด|
| english = Mueang Roi Et
coordinates={{coor dms|16|3|12|N|103|39|12|E|type:admin2nd_region:TH}}|
| province = ร้อยเอ็ด
area=493.6<!--census2000, amphoe.com says 440.70-->|
| coordinates = {{Coord|16|3|12|N|103|39|12|E|type:admin2nd_region:TH}}
population=154,080|
| area = 493.6<!--census2000, amphoe.com says 440.70-->
population_as_of=2544|
| population = 158,941
density=312|
| population_as_of = 2562
postal_code=45000|
| density = 322.00
geocode=4501|
| postal_code = 45000
capital=ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000|
| geocode = 4501
phone=0 4351 1689|
| capital = ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด<br>ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
| phone fax= 0 4351 1689 ต่อ 0|
คำขวัญ=พระสังกระจายศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตแคนลือเลื่อง บึงพลาญชัยงามประเทือง <br>ถิ่นเมืองสาเกตนคร
| fax = 0 4351 1689 ต่อ 0
| คำขวัญ = พระสังกระจายศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตแคนลือเลื่อง บึงพลาญชัยงามประเทือง <br>ถิ่นเมืองสาเกตนคร
| image_map = Amphoe 4501.svg
}}
'''เมืองร้อยเอ็ด''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดร้อยเอ็ด]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอเมืองร้อยเอ็ดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองมหาสารคาม]] ([[จังหวัดมหาสารคาม]]) และ[[อำเภอจังหาร]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอศรีสมเด็จ]]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ส่วนภูมิภาค==
อำเภอเมืองร้อยเอ็ดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 [[ตำบล]] 198 [[หมู่บ้าน]]
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
{|
อำเภอเมืองร้อยเอ็ดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 [[ตำบล]] 201 [[หมู่บ้าน]]
 
[[ไฟล์:Tambon of Mueang Roi Et.png|thumb|left|350px|ตำบลของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด]]
 
{| class="wikitable plainrowheaders sortable" style="text-align:center;"
|-
||1.||||ในเมือง||||(Nai Mueang)||||||9.||||โนนรัง||||(Non Rang)||
!scope="col" style="width:02%;"|ลำดับ
!scope="col" style="width:20%;"|อักษรไทย
!scope="col" style="width:20%;"|อักษรโรมัน
!scope="col" style="width:02%;"|หมู่บ้าน
!scope="col" style="width:12%;"|ประชากร {{efn|ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562}} <ref>{{Cite web|url=https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=formated/midyearpop.php&cat_id=ac4eed1bddb23d6130746d62d2538fd0&id=09cf07164c9b7cfbfe724bee8c6b20c3|title=จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ ย้อนหลัง 3 ปี|author=กระทรวงสาธารณสุข|website=hdcservice.moph.go.th|date=1 มกราคม 2562|accessdate=30 กันยายน 2562}}</ref>
|-
||2.||||รอบเมือง||||(Rop Mueang)||||||10.||||หนองแก้ว||||(Nong Kaeo)||
|1
|ในเมือง
|Nai Mueang
| -
|35,689
|-
||3.||||เหนือเมือง||||(Nuea Mueang)||||||11.||||หนองแวง||||(Nong Waeng)||
|2
|รอบเมือง
|Rop Mueang
|20
|17,861
|-
||4.||||ขอนแก่น||||(Khon Kaen)||||||12.||||ดงลาน||||(Dong Lan)||
|3
|เหนือเมือง
|Nuea Mueang
|21
|20,008
|-
||5.||||นาโพธิ์||||(Na Pho)||||||13.||||แคนใหญ่||||(Khaen Yai)||
|4
|ขอนแก่น
|Khon Kaen
|14
|7,285
|-
||6.||||สะอาดสมบูรณ์||||(Sa-at Sombun)||||||14.||||โนนตาล||||(Non Tan)||
|5
|นาโพธิ์
|Na Pho
|10
|4,705
|-
||7.||||สีแก้ว||||(Si Kaeo)||||||15.||||เมืองทอง||||(Mueang Thong)||
|6
|สะอาดสมบูรณ์
|Sa-at Sombun
|16
|8,569
|-
||8.||||ปอภาร (ปอพาน)||||(Po Phan)||||
|7
|สีแก้ว
|Si Kaeo
|20
|12,859
|-
|8
|ปอภาร (ปอพาน)
|Po Phan
|13
|7,321
|-
|9
|โนนรัง
|Non Rang
|9
|5,922
|-
|10
|หนองแก้ว
|Nong Kaeo
|13
|6,824
|-
|11
|หนองแวง
|Nong Waeng
|15
|8,094
|-
|12
|ดงลาน
|Dong Lan
|13
|8,595
|-
|13
|แคนใหญ่
|Khaen Yai
|11
|4,301
|-
|14
|โนนตาล
|Non Tan
|10
|5,200
|-
|15
|เมืองทอง
|Mueang Thong
|10
|4,916
|-
!scope="col" colspan="3" style="width:10%;"|รวม
!195
!158,149
|}
 
==การปกครองส่วนท้องถิ่น==
{{Notelist}}
ท้องที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่
 
* '''เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 15 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลโนนตาล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนตาลทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลปอภาร''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปอภารทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลสีแก้ว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีแก้วทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรอบเมืองทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหนือเมืองทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะอาดสมบูรณ์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสีแก้ว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีแก้วทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลปอภาร (ปอพาน)''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปอภาร (ปอพาน) ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนรังทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแก้วทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงลานทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแคนใหญ่ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนตาลทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองทองทั้งตำบล
 
== หน่วยกู้ภัย ==
* หน่วยกู้ชีพนครสาเกต (หลังที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ) ระดับพื้นฐาน BLS
โทร.043-516724 http://nakonsaketrescueroiet.igetweb.com/
* สมาคมแสงธรรมรัตน์การกุศล (กู้ภัยอโศก)
โทร 043525145
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{อำเภอจังหวัดร้อยเอ็ด}}
{{โครงจังหวัด}}
[[หมวดหมู่:อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด|มืเองร้อยเอ็ด]]
[[en:Amphoe Mueang Roi Et]]
{{โครงจังหวัด}}
ผู้ใช้นิรนาม