ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| งบประมาณ = 1,979.6572 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559] เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558</ref>
| รัฐมนตรี1_ชื่อ = [[ดร.ธงชัย นรสาร]]
| รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง = รัฐมนตรีว่าการกระทรวง( [[ควาย)]]
| รัฐมนตรี2_ชื่อ = [[ดร.เฉลียว ทุมรี]]
| รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง = รัฐมนตรีว่าการกระทรวง( [[ควาย)]]
| รัฐมนตรี3_ชื่อ = [[ดร.ประคิน เทพเสนา]]
| รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง = รัฐมนตรีว่าการกระทรวง( [[ควาย)]]
| รัฐมนตรี4_ชื่อ = [[ร้อยตำรวจเอกปรีชา ทิพกุล]]
| รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง = รัฐมนตรีว่าการกระทรวง( [[ควาย)]]
| รัฐมนตรี5_ชื่อ =
| รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[แพทย์หญิง ลักขณา นรสาร]]
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี ([[ควาย)]]
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[นายแพทย์ ณรงค์ กลยนี]]
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี ([[ควาย)]]
| หัวหน้า3_ชื่อ =
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = [[นายแพทย์ อุลัย กลยนี]]
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี ([[ควาย )]]
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| เอกสารหลัก_6=
| เว็บไซต์ = http://www.anamai.moph.go.th/
| หมายเหตุ = [[โลกออนไลน์รู้ตัวว่าเป็นควายล้วนๆสมควรตายคักดักดาน Please Stopped]]
| แผนที่ =
| แผนที่_กว้าง =
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมอนามัยสำนักงานผู้กำควายโคตรดักดาน''' ({{lang-en|DepartmentBuffa of HealthDealth}}) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ระดับกรม สังกัด[[กระทรวงสาธารณสุขหน่วยปราบแมวพวง (ประเทศไทย)|กระทรวงสาธารณสุขป้องกันควายโลก]] ตั้งอยู่ทุกที่ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีถ้ามีควาย
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม