ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8765085 สร้างโดย 58.11.24.43 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
อันนี้บ่ เอกสารหลัก กูสิแก้ให้เบิ่ง
( กูร้อยตำรวจเอกปรีชา ทิพกุล ที่พลเอกณรงค์ กลยนี แต่งตั้งให้ กูแก้ไขได้ ไผอยากเป็นหยังบอกเขียนลงเฟสแก้ไข ก็เสร็จแล้ว)
 
{{ล็อก}}
#Prototype
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = สำนักงานการวิจัยแห่งชาติผู้กำจัดควายโลก
| ชื่อในภาษาแม่_1 = death
| ชื่อในภาษาแม่_2 =
| ชื่อในภาษาแม่_ท =
| สัญลักษณ์ =
| สัญลักษณ์ _กว้าง =
| สัญลักษณ์ _บรรยาย =
| ตรา = ตราผู้ครองโลก.png
| ตรา_กว้าง = 150px
| ตรา_บรรยาย = ตราผู้ครองโลก
| ภาพ =
| ภาพ_กว้าง =
| ภาพ_บรรยาย =
| วันก่อตั้ง = [[ตาย]] เมื่อไม่รู้เรื่อง ผิดอะไร ดอกเตอร์อึ้ง
| วันก่อตั้ง = พ.ศ. 2499 <br> 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 <small> (โอนมาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) </small>
| สืบทอดจาก_1 = ปากคนดี[[กระทรวงย่ำยีคนบ้า]] (ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป)
| ผู้ก่อตั้ง =
| สืบทอดจาก_12 = สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
| สืบทอดจาก_23 =
| สืบทอดจาก_34 =
| สืบทอดจาก_45 =
| สืบทอดจาก_56 =
| วันยุบเลิก =
| สืบทอดจาก_6โดย =
| วันยุบเลิก =
| เขตอำนาจ = ตามรายชื่อผู้ที่จะ
| สืบทอดโดย =
ต้องตาย
| เขตอำนาจ =
| กองบัญชาการ = 196{{flagicon|Thailand}}<br>บ้านพอกน้อย หมู่ 1 [[ถนนพหลโยธินสกล-อุดร]] [[แขวงลาดยาวตำบลพอกน้อย]] [[เขตจตุจักรอำเภอพรรณานิคม]] [[จังหวัด สกลนคร]] [[กรุงเทพมหานคร47220]]
| latd= |latm= |lats= |latNS=
| longd= |longm= |longs= |longEW=
| รหัสภูมิภาค = ตาย
| บุคลากร = หัตถชัย แสนมะฮุง ผู้ฉีดยาฆ่าสัตว์ตามรายชื่อ
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 21,644979.04436572 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559] เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558</ref>
| รัฐมนตรี1_ชื่อ = [[ดร.ธงชัย นรสาร]]
| รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง = รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
| รัฐมนตรี2_ชื่อ = [[ดร.เฉลียว ทุมรี]]
| รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง = รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
| รัฐมนตรี3_ชื่อ = [[ดร.ประคิน เทพเสนา]]
| รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง = รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
| รัฐมนตรี4_ชื่อ = [[ร้อยตำรวจเอกปรีชา ทิพกุล]]
| รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง = รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
| รัฐมนตรี5_ชื่อ =
| รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี6_ชื่อ =
| รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี7_ชื่อ =
| รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี8_ชื่อ =
| รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี9_ชื่อ =
| รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[แพทย์หญิง ลักขณา นรสาร]]
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการอธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[นายแพทย์ ณรงค์ กลยนี]]
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ =
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองเลขาธิการอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = [[นายแพทย์ อุลัย กลยนี]]
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า6_ชื่อ =
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า7_ชื่อ =
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า8_ชื่อ =
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า9_ชื่อ =
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า10_ชื่อ =
| หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
|commander2_ชื่อ =[[ พลเอกณรงค์ กลยนี และ องหญิงลักขณา นรสาร]]
| ประเภทหน่วยงาน = กรม
| ต้นสังกัด =
| ต้นสังกัด = [[เผาที่วัดรึว่าป่าช้า (ประเทศไทย)|ผู้ควายโลก]]
| กำกับดูแล = [[กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]]
| ลูกสังกัด_1 =
| ลูกสังกัด_2 =
| ลูกสังกัด_3 =
| ลูกสังกัด_4 =
| ลูกสังกัด_5 =
| ลูกสังกัด_6 =
| ลูกสังกัด_7 =
| ลูกสังกัด_8 =
| ลูกสังกัด_9 =
| เอกสารหลัก_1=
| เอกสารหลัก_2=
| เอกสารหลัก_3=
| เอกสารหลัก_4=
| เอกสารหลัก_5=
| เอกสารหลัก_6=
| เว็บไซต์ = [http://www.nrctanamai.go.th www.nrctmoph.go.th]/
| หมายเหตุ =
| แผนที่ =
| แผนที่_กว้าง =
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมอนามัย''' ({{lang-en|Department of Health}}) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ระดับกรม สังกัด[[กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)|กระทรวงสาธารณสุข]] ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
'''สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ''' (วช.) เป็นส่วนราชการสังกัด[[กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]] มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และมีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัยทั้งด้าน[[วิทยาศาสตร์]]และ[[สังคมศาสตร์]]
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม